Skåne: Socknar och Försammlingar.

Counties & Muni. 1997

SE-LM_leny

Skånes Hårader.

skane1
Click a Name
Socknar i Simrishamns kommun (L)
Kristianstads län


sok-srh
Wikipedia   Click
bf@skanbst bf@skanork bf@skanosb bf@skaneng bf@skanptp bf@skanhss bf@skanatp bf@skanklp bf@skanogg bf@skanbrm bf@skankrs bf@skantom bf@skansrh bf@skanhgn bf@skanhbg bf@skanbjv bf@skansvl bf@skanhor bf@skanlkr bf@skankvl bf@skanesl bf@skanhrb bf@skanlnd bf@skanlom bf@skanbrl bf@skanstf bf@skansjb bf@skanmlm bf@skansvd bf@skanvll bf@skantrl bf@skanskr bf@skanyst bf@hall bf@slnd bf@blek bf@osjn ws@ ws@ bf@dk bf@osjn bf@osjn bf@skhdalbo bf@skhdasbn bf@skhdasbs bf@skhdbara bf@skhdbjre bf@skhdfers bf@skhdfrst bf@skhdgerd bf@skhdgngo bf@skhdgngw bf@skhdhrjg bf@skhdhrrs bf@skhdings bf@skhdjrrs bf@skhdljnt bf@skhdlugg bf@skhdonsj bf@skhdoxie bf@skhdrnnb bf@skhdsktt bf@skhdtorn bf@skhdvlla bf@skhdvmmh bf@skhdeng bf@skhdhbg bf@skhdlkr bf@skhdlnd bf@skhdmlm bf@skhdvll bf@skhdvll bf@skhdtrl bf@skhdyst bf@skhdsrh bf@skhdkrs ws@ ws@ bf@skankrs bf@skantom bf@skanyst bf@osjn ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@

  Svenska Dansk Français     19.09 23:37:36     SKN Skåneland     SE Sweden

SKN   © BANCK-FAM genealogy.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg